Industriell Laststyrning i Tjällmo
Konsultföretaget Industriell Laststyrning som gör energikartläggning, energieffektivisering och utbildning

Energikartläggning

Energikartläggning, energieffektivisering och utbildning är fokus för oss på konsultföretaget Industriell Laststyrning.

Vi vill med vår kompetens bidra till en hållbar samhällsutveckling, minska miljöbelastningen och inte minst för att öka konkurrenskraften i företagande och fastighetsförvaltning.

Våra kunder finns i hela Sverige såväl som i kringliggande länder. Kontoret ligger utanför Motala i Östergötlands län och är strategiskt placerat med närhet även till Örebro län och Västergötland.

Våra tjänster:

  • Stora företag (över 250 anställda) – energikartläggning med utredande rapport och åtgärdsförslag och kan även utföra simuleringsmodeller vid olika driftförhållanden.
  • Små och medelstora företag (SME/SMF) – energikartläggning med utredande rapport och åtgärdsförslag.
  • Upprätta energiplaner.
  • Hjälp vid ansökan om Energikartläggningsstöd från Energimyndigheten.
  • Energideklaration – energideklarering av byggnader utförs av de byggnader som berörs enligt Boverkets krav.
  • Energiberäkningar av byggnader och lokaler.
  • Termografering.
  • Utbildning – utbildning för blivande energiexperter Stora företag. Kompetenshöjande utbildning inom området energi för personal inom förvaltning och på företag.

Indlast (konsultföretaget Industriell Laststyrning) är ISO 14001 Certifierade
Konsultföretaget Industriell Laststyrning som gör bl.a. Energikartläggning, energieffektivisering och utbildning av olika des slag
Indlast (konsultföretaget Industriell Laststyrning) är ISO 9001 Certifierade