Industriell Laststyrning i Tjällmo

Energideklaration


Varför behövs en energideklaration?

Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Mer information kan fås på Boverkets hemsida.

Vilka ska energideklarera?

Deklarationen ska göras:

  • Innan försäljning av en fastighet.
  • Vid uthyrning.
  • För större byggnader som ofta besöks av allmänheten (golvarea större än 250 kvadratmeter).
  • Nya byggnader ska också energideklareras, senast två från det att de har tagits i bruk.

Deklarationen är giltig i 10 år. Det är byggnadens ägare som anlitar en energiexpert och ansvarar för att en energideklaration görs innan försäljningen och att spekulanten får information om den. När en bostadsrätt säljs är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration upprättad, men det är säljaren av bostadsrätten som ansvarar för att informationen överlämnas.

Hur går det till?

  • Vi börjar med att samla in nödvändig fakta om byggnaden och dess energianvändning och ett visst analys- och rapportarbete påbörjas för byggnaden.
  • Vi kommer sen överens om en besiktningsdag som omfattar en okulär besiktning av byggnaden. Är utetemperaturen tillräckligt låg så kan även viss termografering ingå om det kan underlätta arbetet.
  • Efter besiktning beräknar vi eventuella kostnadseffektiva energiåtgärder och fortsätter med registreringen.
  • När all fakta har bearbetats görs en slutgiltig registrering hos Boverket och ni kommer att tillhandahålla en energideklaration tillsammans med en sammanfattning.

Dags att deklarera?

Vi hjälper Er gärna och erbjuder väl utförda tjänster till ett bra pris. Kontakta oss via mejl eller telefon för vidare diskussion om ett passande upplägg och för en kostnadsfri offert.

Kontakt är: Eva Karlsson på telefon: 0141-61138 eller via e-post eva.karlsson@indlast.se.