Industriell Laststyrning i Tjällmo

Välkommen till Industriell Laststyrning


Konsultföretaget Industriell Laststyrning som gör bl.a. Energikartläggning, energieffektivisering och utbildning av olika des slag


Här hittar du fakta om vårt företag och vår verksamhet.

Industriell Laststyrning är ett konsultföretag inom området hållbar energianvändning med fokus på energikartläggning, energieffektivisering och utbildning.

Årets energirådgivare 2009


Kvalitet och miljö är två frågor som är viktiga för alla parter.

Syftet är dels att kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och minska den negativa miljöpåverkan, dels att säkerställa kvalitén på utförda arbeten och tjänster till våra kunder.

Därför är vi certifierade inom ISO 9001, för kvalitetsledning och ISO 14001, för miljöledningssystem.


EEF
Indlast (konsultföretaget Industriell Laststyrning) är ISO 14001  och ISO 9001 Certifierade