Utbildning

Utbildning av personal inom förvaltning

Vid tillsynsbesök på små och medelstora industriföretag är det viktigt att tillsynspersonalen har kompetens att fokusera på rätt saker samt att ställa relevanta frågor. Med hjälp av vår utbildning inom energiområdet kan vi tillföra just den kompetenshöjande kunskapen. Utbildningen har både en teoretisk och praktisk del och genomförs vanligen under två heldagar.

Utbildning för blivande energiexperter Stora företag

Utbildning för blivande energiexperter Stora företag

Utbildning av personal på företag

Även om nivån på energianvändningen ofta bestäms av processerna och produktionsutrustningen, så kan stora besparingar göras genom att öka kompetensen, inom energiområdet, hos anställda vid företaget. Det kan ske genom utbildning och information som är utformad så att det väcker intresse och engagemang. Har personalen rätt kompetens är chanserna större att de själva kommer med förslag på energibesparande metoder och förändringar.

Utbildning av personal på företag utformas efter önskemål.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!