Våra tjänster

  • Stora företag (EKL – över 250 anställda) – energikartläggning med utredande rapport och åtgärdsförslag och kan även utföra simuleringsmodeller vid olika driftförhållanden.
  • Små och medelstora företag (SMF) – energikartläggning med utredande rapport och åtgärdsförslag.
  • Upprätta energiplaner.
  • Hjälp vid ansökan om Energikartläggningsstöd från Energimyndigheten.
  • Energideklaration – energideklarering av byggnader utförs av de byggnader som berörs enligt Boverkets krav.
  • Energiberäkningar av byggnader och lokaler.
  • Termografering.
  • Utbildning – utbildning för blivande energiexperter Stora företag. Kompetenshöjande utbildning inom området energi för personal inom förvaltning och på företag.
Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Energikartläggning av stora företag (EKL)

Energikartläggning av små företag (SMF)

Energideklaration

Energiberäkningar och termografi

Utbildning