Årets energirådgivare 2009

2009-10-19
Årets energirådgivare: ETC-gruppen och Peter Karlsson
På EnergiRådgivarnas kongress i Jönköping 19-20 oktober valdes ETC-gruppen och Peter Karlsson till Årets energirådgivare

Läs mer

EFF – Energieffektivisering – auktoriserat företag

EEF är en icke-vinstdrivande organisation med visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige. Detta genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder.

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard i ISO 9000-serien för fastställande av kvalitetsledning som organisationer kan certifiera sig mot.

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Grunden till ISO 14001 är de 55 kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem.