Energiberäkningar & termografi

Energiberäkningar

Vill du ha hjälp med att beräkna fram U-värde på en konstruktion, omslutande area eller andra viktiga fakta som kan behövas vid nybyggnation, ombyggnation eller andra situationer?

Kontakta oss då gärna för vidare information så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa er.

Termografi

Den infraröda strålningen, IR, är en del av det elektromagnetiska spektrum som vi upplever som värme. Termografi, eller ibland kallat för värmefotografering, omvandlar ett objekts IR-strålning till en synlig värmebild som gör det möjligt för oss att ”se” och ”mäta” temperaturskillnaderna på ett smidigt sätt.

För att lättare finna brister i en byggnads konstruktion kan värmefotografering vara ett bra hjälpmedel. Med en värmekamera kan man bland annat lokalisera:

  • Fel och brister i isoleringen i väggar och bjälklag.
  • Otätheter i dörrar, fönster, skarvar etc.
  • Golvdrag.
  • Otätheter i ventilationssystem.
  • Fuktskador.
  • Felsöka värmeslingor i golv.
  • Vissa elfel
  • Synliggöra dolt slitage eller andra förändringar som tyder på att något håller på att haverera. Nästan allting blir varmt innan det går sönder vilket gör att fel kan upptäckas innan ett haveri sker.

Kanske har ni ett svårfångat problem som kanske skulle bli synliggjort med hjälp av termografi? Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!