EU:s reviderade energieffektivitetsdirektiv (EED) trädde i kraft den 10 oktober 2023. Fler företag än någonsin omfattas av lagen och ditt företag berörs om er energianvändning är över 2,8 GWh i Sverige. Den nya lagstiftningen öppnar upp möjligheter till energieffektivisering och besparingar.

Det första energieffektivitetsdirektivet trädde i kraft 2012, reviderades 2018 och nu åter igen 2023. Målet med det nya direktivet är att minska energianvändningen med 11,7% fram till 2030.

Betydligt fler företag berörs av direktivet då energianvändningen och inte ekonomiska tal eller antal anställda styr kraven. Det nya direktivet utgår från företagets totala energianvändning i Sverige och kategoriseras utifrån två nivåer:

Energianvändning 2,8GWh – 23,6GWh
Energikartläggning behöver genomföras med certifierade energikartläggare eller med energiledningssystem, alternativt miljöledningssystem med ett tillägg för energikartläggning.

Energianvändning över 23,6GWh
Företaget behöver införa energiledningssystem, alternativt miljöledningssystem med ett tillägg för energikartläggning.

Vi hjälper er med:

– energikartläggning,
– energieffektivisering,
– ledningssystem.

Industriell Laststyrning är en ledande aktör inom området hållbar energianvändning med fokus på energikartläggning, energieffektivisering och utbildning.

Envima är en ledande och aktör inom miljö- och hållbarhetsområdet. Med över 20 års erfarenhet och experter inom ledningssystem, lagstiftning, strategiskt och operativt miljöstöd, strategiskt hållbarhetsarbete, klimatberäkningar, utbildning och revision.

Kontakta oss för mer information

Ann.persson@envima.se mobil 070-655 18 08 eller
mattias.jonsson@indlast.se mobil: 073-840 60 38