Parterna i samverkansforumet Effekt4Dalarnas färdplan ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna” handlar om vad som kan göras på regional nivå för att möta utmaningarna med elförsörjningen. Nu genomförs ett projekt för att genomföra dessa insatser. 

 
Ett konkret mål är att kapa effekttoppar i Dalarna med 50 MW under höglasttimmar. Övriga mål är kunskapshöjning, bättre samverkan och samplanering samt en mer utvecklad marknad för flex-tjänster.
 
Industriell Laststyrning har anlitats för att kartlägga flextjänster, information om värmepumpar, elbilsladdare, laststyrningsavtal mm som kan vara nyttigt för elnätsägare att ha kunskap om.